Začetne kombinacije

V igri Texas Hold'em začneš z dvema od skupno sedmih kart in ti dve prvi karti, lastni karti, sta ključnega pomena za zaključek igre. Začetne karte so ključnega pomena za razmišljanje o osnovni poker strategiji. Dobre karte premagajo šibkejše v treh izmed štirih primerov, včasih še pogosteje. Razlog je v tem, da lahko pet skupnih kart uporabijo vsi igralci. Če npr. igralec začne s kombinacijo in njegov nasprotnik z , mora slednji ujeti , da sestavi lestvico ali barvo, da zmaga. Če na flopu padejo , imata oba igralca par asov in karte se zdijo enako močne. Vendar bo igralec, ki drži , zmagal v 90%. Da bi imel čimvečkrat dobro kombinacijo, igraj le z močnimi kartami - uporabi konzervativno strategijo igre. Poleg tega je pomembno, da z dobrimi kartami igraš vedno in agresivno. Ta članek opisuje razliko med dobrimi in slabimi začetnimi kartami.

Lastni par

Če tvoji lastni karti sestavita par, imaš dobro ali celo zelo dobro kombinacijo. Seveda je kvaliteta tvoje kombinacije odvisna od višine para. V splošnem obstajata dva načina, da zmagaš ob razkritju:

  1. Imaš boljšo začetno kombinacijo kot tvoj nasprotnik in nobena kombinacija se ne izboljša.
  2. Na mizo pade tretja karta iste vrednosti in tako imaš zdaj tri karte iste vrednosti. Primer: držiš in na flopu padejo .

Lahko sestaviš tudi lestvico ali barvo, vendar se to zgodi le redko, kadar tvoje začetne karte sestavljajo par. Verjetnost, da zmagaš igro, brez izboljšanja svoje kombinacije, je v veliki meri odvisna od višine tvojega lastnega para. Če držiš , kar je najboljša začetna kombinacija v igri Texas Hold'em, mora imeti tvoj nasprotnik vsaj dva para, da te premaga. Tudi če ti ostale karte niso v pomoč, imaš dobre možnosti za zmago. Z nizkim lastnim parom, kot je , boš pogosto izgubil proti srednjemu ali visokemu paru. Če pa ujameš set, imaš zelo močno kombinacijo, ki bo v večini primerov osvojila pot. Seveda lahko v isti igri dva igralca ujameta set, vendar se to zgodi redko.

Neparne karte

V večini primerov tvoji začetni karti ne bosta sestavili para, zato je določanje moči tvoje kombinacije še težje. Moč tvoje začetne kombinacije je odvisna od odgovorov na naslednja tri vprašanja:

1.   Kakšno vrednost imajo moje karte?

To je najpomembnejše vprašanje. Prednost višjih kart je ta, da imaš večje možnosti za zmago, kadar ujameš par. Če držiš , tvoj nasprotnik pa in oba sestavita par, si nedvomno ti zmagovalec. Obstaja tudi možnost, da noben od vaju ne ujame ničesar in tako zmagaš ti z višjo karto (as kot najvišja karta premaga damo kot najvišjo karto). Vsekakor je boljše držati dve visoki karti, ker če ujameš par, imaš poleg para tudi dobrega kickerja, ki pogosto določi zmagovalca. Če držiš visoko karto in nizko karto, npr. , moraš biti previden.

2.   Ali so moje karte iste barve?

Če začneš z dvema kartama iste barve, je možnost, da sestaviš barvo, bistveno višja. Poleg tega je barva, sestavljena z obema lastnima kartama, še močnejša. Če držiš in na mizo padejo karte , boš verjetno imel najboljšo kombinacijo. Če pa držiš in so na mizi karte , pogosto ne boš v prednosti, ker te vsak pik, višji od 8, premaga.

3.   Ali imajo moje karte podobno vrednost?

To je odločilen dejavnik, kadar želiš sestaviti lestvico. Možnost, da sestaviš lestvico je večja, bolj ko sta si vrednosti tvojih lastnih kart podobni, npr. . Večji je razmak, manjša je možnost, da boš sestavil lestvico. Z razmakom štirih kart, npr. , ni več možno sestaviti lestvice in hkrati uporabiti obe karti. Višje karte podobne vrednosti so še posebej dragocene. Najboljša začetna kombinacija, ki ni par, je tako (ali in v ostalih barvah). Nizke in nepovezane karte različnih barv so še posebej šibke. Kombinacija je znana kot najslabša možna začetna kombinacija v igri Texas Hold'em, saj gre za dve nizki karti, ki ne moreta sestaviti niti lestvice niti barve.


 1  | 2 Naslednja stran