Pogoji in določila

Pogodba za končnega uporabnika IntelliPoker storitev

To pogodbo za končnega uporabnika ("pogodba") moraš ("uporabnik" ali "ti") pred uporabo IntelliPoker storitev ali izdelkov prebrati v celoti. Vedi, da pogodba predstavlja pravno zavezujoč dogovor med tabo in podjetjem Rational Instructional Services Ltd. (od tu naprej "IntelliPoker", "nas" ali "mi"), ki je lastnik in upravljavec spletne strani www.intellipoker.com ("spletna stran"). IntelliPoker je podružnica podjetja Rational Entertainment Enterprises Limited (tukaj omenjeno kot "PokerStars"), ki je lastnik in upravljavec spletne strani www.pokerstars.eu ("spletna stran PokerStars").

Poleg pogojev in določil te pogodbe si preberi še naša Pravila o varovanju zasebnosti ter ostala pravila in določila, ki se nanašajo na storitve in promocije, ponujene in občasno objavljene na spletni strani, in ki so omenjene v tej pogodbi, skupaj z ostalimi pravili, o katerih te lahko občasno obvestimo.

S klikom na gumb "Strinjam se" spodaj, ki je del registracijskega postopka v šolo IntelliPoker in z uporabo spletne strani sprejemaš pogoje in določila, opisane v tej pogodbi ter pravila o varovanju zasebnosti, kakor tudi dejstvo, da so lahko občasno posodobljena ali spremenjena v skladu s spodaj opisanimi določbami in določbami v Pravilih o varovanju zasebnosti.

Ker so nekatere storitve in izdelki na spletni strani na voljo tudi tistim, ki niso člani šole IntelliPoker, pogoji in določila v tej pogodbi veljajo tudi, mutatis mutandis, za uporabnike, ki uporabljajo spletno stran brez predhodne registracije.

1. Splošni pogoji

 1. V skladu s tu opisanimi pogoji in določili ti IntelliPoker dodeli neizključno, osebno, neprenosljivo pravico do uporabe IntelliPoker storitev, izdelkov in vsebine, ki je ponujena na spletni strani, vključno z besedilom, slikami, grafikami, fotografijami, animacijami, videi, glasbo in zvokom ("vsebina spletne strani") (in vse skupaj: "storitev"). Vsaka oseba, ki je zaključila postopek registracije, se tukaj smatra za "IntelliPoker člana".
 2. Samo igralci, ki so registrirani na spletni strani PokerStars lahko postanejo IntelliPoker člani. Z registracijo na spletni strani daješ PokerStars pravico, da šoli IntelliPoker posreduje vse tvoje osebne podatke, ki jih je zbral PokerStars v skladu s PokerStars Pravili o varovanju zasebnosti.
 3. Storitev ni na voljo za uporabo (i) posameznikom, mlajšim od 18 let, (ii) posameznikom, ki v skladu z zakoni v njihovi državi niso polnoletni (vsak od zgoraj navedenih se tukaj smatra za "mladoletno osebo") ali (iii) posameznikom, ki se na spletno stran povežejo iz pristojnosti, kjer je to z zakonom prepovedano. IntelliPoker ne more preveriti zakonitost storitve v vsaki posamezni pristojnosti, zato je to uporabnikova dolžnost.
 4. Pridržujemo si pravico, da od tebe kadarkoli zahtevamo dokazilo o starosti in s tem zagotovimo, da mladoletne osebe ne uporabljajo storitve. Nadalje si pridržujemo pravico, da zamrznemo ali zapremo tvoj račun in ti prepovemo dostop, začasno ali trajno, do naše storitve, če ne predložiš zadovoljivega dokazila o starosti ali če sumimo, da si mladoleten.
 5. Storitev je namenjena izrecno osebni uporabi uporabnika. Uporabnik ima lahko pri IntelliPoker odprt le en račun in mora uporabljati storitev le preko tega enega računa. Prav tako uporabnik tretji osebi ne bo dovolil uporabe storitve preko svojega računa.
 6. IntelliPoker ima nadzor nad odpiranjem, vzdrževanjem ter zapiranjem uporabnikovih IntelliPoker računov. Odločitve vodstva IntelliPoker glede vseh pogledov uporabniškega računa, uporabe storitve ali rešitve sporov je dokončna in ne more biti predmet ponovnega pregleda ali pritožbe.
 7. Izrecno dovoljuješ, da lahko IntelliPoker omogoči tudi ostalim uporabnikom spletne strani (registriranim ali ne) dostop do naslednjih tvojih podatkov: tvoje uporabniško ime, datum registracije, čas, ko si se nazadnje prijavil na spletni strani, državo bivanja, tvoj izbrani avatar, tvojo osebno sliko, tvoje "sporočilo" ostalim uporabnikom, tvoje rezultate turnirjev ter trenutni status na spletni strani PokerStars.

2. Brez jamstev

 1. IntelliPoker se odreka kakršnemukoli in vsem jamstvom, izraženim ali nakazanim, v zvezi s storitvijo (vključno z vsebino spletne strani), ki so ponujene po načelu "videno-kupljeno", in ti ne nudimo nobenega jamstva glede kakovosti, primernosti, popolnosti ali natančnosti.
 2. Vsebina spletne strani lahko vključuje pravne informacije glede različnih vidikov pokra. Ta informacije ti je na voljo kot splošno ozadje in ne predstavlja, niti ni namenja, kot pravni nasvet. Močno ti priporočamo, da se posvetuješ z usposobljenim odvetnikom glede katerekoli določene zadeve.
 3. Ne glede na naš trud, da ti omogočimo storitve najvišje kakovosti in varnosti, ne jamčimo, da bo storitev brez motenj, pravočasna ali brez napak, da bodo pomanjkljivosti odpravljene ali da bodo storitve na spletni strani brez virusov ali računalniških hroščev.
 4. IntelliPoker si pridržuje pravico, da ustavi, prekine, spremeni, odstrani ali doda storitve in vsebino strani po lastni presoji, s takojšnjim začetkom veljave, brez da te predhodno obvesti, in ne sprejema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli izgubo, povzročeno kot posledica katerekoli odločitve, ki jo v zvezi s tem sprejme IntelliPoker.
 5. Strinjaš se, da ne bo IntelliPoker ali kateri od njegovih partnerjev pod nobenim pogojem zavezan ali odgovoren za (a) kakršnokoli izgubo ali škodo, ki jo je utrpel katerikoli uporabnik informacij, ki se nahajajo ali so izpuščene na spletni strani; (b) kakršnokoli nanašanje na vsebino spletne strani, ne glede na to, ali je vsebina na spletni strani pravilna, posodobljena, popolna ali ne; (c) posledice katerihkoli dejanj, ki jih narediš ali ne narediš ti ali katerakoli druga oseba, ne glede na to, če temelji na vsebini spletne strani ali je rezultat uporabe spletne strani.

3. Intelektualna lastnina

 1. Izraz "IntelliPoker" ter morebitne ostale blagovne znamke, storitvene znamke in/ali trgovska imena, ki jih IntelliPoker občasno uporablja na spletni strani ("blagovne znamke"), so blagovne znamke, storitvene znamke in/ali trgovska imena, ki pripadajo IntelliPoker ali eni izmed podjetij v njegovi skupini in/ali licenčnih podjetij, in ti subjekti si pridržujejo vse pravice v zvezi s temi blagovnimi znamkami.
 2. Vsebina spletne strani pripada IntelliPoker ali enemu izmed podjetij v njegovi skupini ter je zavarovana z avtorskimi pravicami in/ali z drugimi intelektualnimi ali drugimi pravicami. Tukaj se strinjaš, da z uporabo storitve in spletne strani ne razpolagaš s pravicami do vsebine spletne strani ali kateregakoli dela te vsebine. Pod nobenim pogojem ne smeš uporabiti vsebine spletne strani brez predhodnega pisnega soglasja od IntelliPoker.
 3. Vsebino spletne strani lahko uporabljaš za lastno uporabo in raziskave. Ne smeš je ponovno objaviti, prenesti, ponovno razdeliti ali jo na kakršenkoli drug način ponuditi na razpolago tretjim osebam ali na katerikoli spletni strani, spletni storitvi ali oglasni deski, ki pripada tebi ali tretji osebi, ter jo ponuditi v tiskani obliki ali na drugih medijih brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja od IntelliPoker.

4. Forumi, klepeti in blogi

 1. Kot del IntelliPoker storitev imaš na voljo tudi možnost dostopa ter objavljanja sporočil v zvezi s pokrom na forumih, klepetih in blogih spletne strani (skupaj: "pogovorne storitve"). Vsak uporabnik mora v celoti privoliti in se ravnati po naslednjih določbah, da bi dostopil in uporabljal pogovorne storitve. Uporabnikov dostop do pogovornih storitev ali uporaba pogovornih storitev se smatra za njegovo ali njeno brezpogojno sprejetje vseh določb, navedenih tukaj.
 2. Uporabniki ne smejo objavljati nezakonitih, nespodobnih, sramotilnih, obrekljivih, grozilnih, osebnih ali zasebnih informacij o drugih ljudeh ali drugih vsebin, ki bi kršile katerikoli zakon ali se splošno smatrale za žaljive. To splošno pravilo velja tudi, ko uporabnik uporablja možnost slike IntelliPoker člana ali za stik z IntelliPoker osebjem.
 3. Uporabnikom ni dovoljeno dajati izjav, ki promovirajo storitve in izdelke katerekoli tretje osebe, razen teh od IntelliPoker ali PokerStars. Poleg tega uporabniki ne smejo dajati izjav o IntelliPoker, PokerStars ali storitvi, ki so neresnične ali bi se smatrale za odstopajoče ali kritične.
 4. Pogovorne storitve so namenjene le za osebno in nekomercialno uporabo. Naslednji načini uporabe pogovornih storitev so, brez omejitev, prepovedani: (a) oglaševanje ali prodaja izdelkov, storitev ali kakršnokoli (za dobiček ali ne) nagovarjanje drugih ali uporaba pogovornih storitev v kakršnekoli komercialne namene; ali (b) objava ali prenos preko pogovornih storitev kakršnihkoli sporočil ali komentarjev v komercialne namene, vključno z (vendar ne omejeno na) oglasi, anketami, tekmovanji, piramidnimi shemami, verižnimi pismi, dobrodelnimi zahtevki, peticijami za podpise, odvečno elektronsko pošto, neželenimi ali podvojenimi ali nezahtevanimi sporočili (komercialnimi ali drugimi).
 5. Uporabniki ne smejo uporabljati pogovornih storitev za zbiranje ali shranjevanje osebnih podatkov o drugih uporabnikih, vključno z elektronskimi naslovi, z namenom pošiljanja oglasov, anket, tekmovanj, piramidnih shem, verižnih pisem, dobrodelnih zahtevkov, peticij za podpise, odvečne elektronske pošte, neželenih ali podvojenih nagovarjanj preko ostalih virov (elektronske pošte, programov za pošiljanje sporočil itd.)
 6. Uporabniki ne smejo uporabljati pogovornih storitev za objavo vsebine, ki vključuje programsko opremo, programe ali aplikacije, ki lahko škodujejo ali negativno vpliva na programsko ali strojno opremo spletne strani ali ostalih uporabnikov.
 7. Vsak izmed zgoraj omenjenih načinov prepovedane uporabe se smatra za kršenje te pogodbe in IntelliPoker lahko po svoji lastni presoji sprejme kakršnekoli pravne ali tehnične ukrepe, ki se mu zdijo primerni, vključno z začasno ali trajno blokado uporabnikovega računa.
 8. Vsak uporabnik je sam odgovoren za točnost in zakonitost njegovih objav na pogovornih storitvah in vsak uporabnik bo sam odgovoren za morebitno napačno, zavajajoče, netočno, sporno ali drugo izpodbojno gradivo, ki je določeno ali omenjeno v tej pogodbi. Z objavo kakršnihkoli vsebin na spletni strani jamčiš, da imaš vso pravico za objavo te vsebine na spletni strani in da spletna stran z uporabo te vsebine ne krši pravic katerekoli tretje osebe.
 9. IntelliPoker si pridržuje pravico do nadzora vseh objav uporabnikov ter da brez predhodnega obvestila izbriše ali spremeni te objave, kot se mu zdi primerno in uporabniki ne morejo v zvezi s tem od IntelliPoker zahtevati ničesar.
 10. Poleg tega si IntelliPoker pridržuje pravico, da trajno blokira dostop do pogovornih storitev tistim uporabnikom, ki vedno znova ali resno kršijo tukaj navedene določbe. Odločitev strani IntelliPoker v zvezi s prejetimi pritožbami je dokončna in ne more biti predmet ponovnega pregleda ali pritožbe.
 11. Ker IntelliPoker ne more in ne nadzoruje vseh objav uporabnikov, lahko vsak uporabnik, ki ima pritožbo glede objave na pogovornih storitvah, to pritožbo pošlje na naslov support@intellipoker.si in jasno razloži vsebine pritožbe. Odločitev strani IntelliPoker v zvezi s prejetimi pritožbami je dokončna in ne more biti predmet ponovnega pregleda ali pritožbe.
 12. Potrjuješ in sprejemaš, da vsa objavljena vsebina na pogovornih storitvah postane last strani IntelliPoker, ter da lahko IntelliPoker to vsebino ponovno uporabi, ponovno objavi in razmnožuje na kakršenkoli način, ki se mu zdi primeren, vključno v komercialne namene.
 13. Vsak uporabnik se strinja, da prevzema odgovornost in bo povrnil škodo strani InteliPoker ter njegovim direktorjem, uradnikom, zaposlenim in predstavnikom za katerokoli ali vse odgovornosti, škode, izgube, zahtevke (vključno z razumnimi pravnimi stroški), ki so na kakršenkoli način posledica njegovih ali njenih objav na pogovornih storitvah ali katerekoli druge zadeve, povezane s tem, vendar ne omejeno na uporabo informacij, ki so bile objavljene na pogovornih storitvah. Poleg tega se vsak uporabnik odpove pravici do za zahtevkov ali ukrepov proti strani IntelliPoker zaradi morebitne izgube, škode ali poškodbe, ki izhaja iz uporabe pogovornih storitev ali gradiva, objavljenega na pogovornih storitvah.
 14. IntelliPoker ne zagotavlja točnosti in verodostojnosti kateregakoli gradiva ali informacije na pogovornih storitvah, za to so odgovorni izključno uporabniki. Vsak uporabnik se strinja, da so pogovorne storitve in gradivo na teh storitvah objavljeni in ponujeni na način "videno-kupljeni" s katerokoli napako ali pomanjkljivostjo in brez kakršnegakoli zastopništva, jamstva ali zagotovila, izraženega ali nakazanega, vključno z /vendar ne omejeno na) vsemi zavrnjenimi jamstvi za točnost, popolnost, kakovost, prodanost, ustreznost za določen namen ali nekršitev. V nobenem primeru ne bo IntelliPoker odgovoren za kakršnokoli poškodbo, izgubo, zahtevo, odškodnino ali posebno, naključno, posledično, vzorčno ali kazensko odškodnino, ki izhaja iz uporabnikovega dostopa ali uporabe pogovornih storitev ali tamkajšnjega gradiva ali kateregakoli blaga, izdelkov ali storitev, ki se jih tam oglašuje, bodisi da temelji na pogodbi, odškodninski tožbi, iz malomarnosti ali drugače, čeprav je bil IntelliPoker obveščen o možnosti takšne škode.

5. Kršitve

 1. Če uporabnik v celoti ali deloma krši katerokoli določbo te pogodbe, si IntelliPoker, brez poseganja v ostale IntelliPoker pravice, pridržuje pravico do ukrepov po lastni presoji, vključno s preklicem pogodbe z uporabnikom, takojšnjim blokiranjem uporabnikovega dostopa storitev, zaprtjem uporabnikovega IntelliPoker računa ali sodnim postopkom proti takšnemu uporabniku.
 2. Soglašaš, da boš v celoti povrnil, branil in odvezal odgovornosti IntelliPoker in njegove delničarje, direktorje in zaposlene od in pred terjatvami, zahtevami, obveznostmi, odškodninami, izgubami, stroški in izdatki, vključno s sodnimi stroški in drugimi morebitnimi stroški, ki so nastali kot posledica:
  1. kršitve te pogodbe, v celoti ali delno,
  2. kršitve kateregakoli zakona ali pravic katerekoli tretje osebe; in
  3. tvoje uporabe storitve ali uporabe storitev s strani tretje osebe, ki do storitev dostopa s tvojimi prijavnimi podatki (kot je opisano spodaj), z ali brez tvojega dovoljenja.

6. Omejitev odgovornosti

Pod nobenim pogojem, vključno z malomarnostjo, ne bo IntelliPoker odgovoren za kakršnokoli posebno, naključno, neposredno ali posledično škodo (vključno z, vendar brez omejitev, odškodnino za izgubo poslovnih dobičkov, prekinitvijo poslovanja, izgubo poslovnih informacij ali morebitno drugo premoženjsko škodo), ki izhaja iz uporabe (ali zlorabe) storitve, čeprav je bil IntelliPoker morda predhodno seznanjen z možnostmi takšne škode.

7. Varnost in tvoj račun

 1. Vsak uporabniški račun je dostopen z kombinacijo edinstvenega uporabniškega imena ("uporabniško ime"), ki je identično tvojemu uporabniškemu imenu na strani PokerStars, in edinstvenega in skrivnega gesla ("geslo"), ki se razlikuje od gesla, ki ga uporabljaš na strani PokerStars (uporabniško ime in geslo skupaj tvorita "prijavne podatke").
 2. Uporabnik se strinja, da izključno sam/sama odgovarja za uporabo storitev pod svojimi prijavnimi podatki in prav tako soglaša, da svojih prijavnih podatkov ne bo posredoval/posredovala nikomur.
 3. Uporabnik je dolžan ves čas ohranjati zasebnost svojih prijavnih podatkov in varovati njihovo tajnost in zaupnost. Nepooblaščena uporaba prijavnih podatkov je izključno odgovornost uporabnika in se bo upoštevala kot njegova/njena uporaba. Vsa odgovornost, ki izhaja iz tega, je na strani uporabnika.

8. Dodatek

IntelliPoker si pridržuje pravico do posodobitve ali spremembe te pogodbe ali kateregakoli dela te pogodbe kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Spremembe bodo začele veljati v roku 14 dni od objave na spletni strani. Zato ti predlagamo, da redno obiskuješ spletno stran in preverjaš pogoje in določila, ki jih vsebuje trenutno veljavna različica pogodbe. Tvoja nadaljnja uporaba spletne strani se bo upoštevala kot potrditev, da se strinjaš z morebitnimi spremembami pogodbe.

9. Veljavno pravo

Pogodba in zadeve v zvezi s to pogodbo se obravnavajo in so usklajene z zakoni otoka Man, razen tistih določb, ki se nanašajo na mednarodno zasebno pravo. Vse strani se nepreklicno strinjajo, da imajo sodišča otoka Man izključno pristojnost v zvezi z kakršnimikoli terjatvami, spori in nestrinjanji glede te pogodbe in zadev v zvezi z njo ter se nepreklicno odrekajo pravicam do ugovora glede obravnave na teh sodiščih ali do trditve, da je bila obravnava na neprimernem mestu ali da ta sodišča nimajo pristojnosti.

10. Ločljivost določb

Če je ali postane določba te pogodbe nezakonita, neveljavna ali neizvedljiva v katerikoli pristojnosti, to ne bo vplivalo na veljavnost ali izvedljivost katerekoli druge določbe te pogodbe v tej pristojnosti ali na veljavnost ali izvedljivost te ali katerekoli druge določbe te pogodbe v drugih pristojnostih.

11. Dodelitev

PokerStars si pridržuje pravico do dodelitve te pogodbe nekomu drugemu, v celoti ali le deloma, brez predhodnega obvestila. Uporabnik ne sme dodeliti svojih pravic in obveznosti v zvezi s to pogodbo nikomur drugemu.

12. Razno

 1. Nobena oprostitev s strani IntelliPoker v zvezi z morebitno kršitvijo katerekoli določbe te pogodbe (vključno s tem, da IntelliPoker ne zahteva strogo in dobesedno izpolnjevanje in upoštevanje katerekoli določbe te pogodbe) ne pomeni oprostitve kakršnihkoli nadaljnjih kršitev te ali katerekoli druge določbe te pogodbe.
 2. Ta pogodba tretjim osebam, ki niso sklenile te pogodbe, ne daje in ne ogroža nobenih pravic in ugodnosti.
 3. S to pogodbo se ne sklene nikakršno družabništvo, zastopstvo, skrbniški dogovor, zaupni odnos ali skupno podjetje med tabo in nami.
 4. Ta pogodba predstavlja celotni dogovor in pogodbo med tabo in nami glede uporabe storitev in nadomešča vse prejšnje pogodbe in dogovore med tabo in nami.
 5. Nagrade, ki so ponujene na tej spletni strani, so predmet ustreznih zakonov, ki veljajo v pristojnosti, kjer živi zmagovalec nagrade.  Na podlagi tega nam je morda lahko prepovedano dodeliti morebitno oglaševano nagrado, če bi bilo to v nasprotju z ustrezno veljavno zakonodajo.

 otok Man, maj 2010